Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 11

Дата на създаване на страницата 18.08.2015 г.

Предмет на поръчката: Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА

.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 18.08.2015
Обявление 18.08.2015
Документация за участие 18.08.2015
Образци на документи 18.08.2015
Линк към процедурата в РОП 18.08.2015
Отговор № 1 на запитване 25.08.2015
Отговор № 2 на запитване 04.09.2015
Отговор № 3 на запитване 07.09.2015
Отговор № 4 на запитване 08.09.2015
Протокол №1 на комисията 30.09.2015
Протокол №2 на комисията 30.09.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 09.10.2015
Протокол №3 на комисията 28.10.2015
Протокол №4 на комисията 28.10.2015
Протокол №5 на комисията 28.10.2015
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 28.10.2015
Договор 16.11.2015
Информация за сключен договор 16.11.2015
Информация за сключен договор- линк в РОП 16.11.2015
Информация за върнати гаранции 16.11.2015
Информация за изпълнен договор 13.06.2017

 

Вие сте тук:Home