Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 04.11.2015 г.

Предмет на поръчката:

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Публична покана 04.11.2015
Документация за участие 04.11.2015
Образци на документи 04.11.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване 04.11.2015

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) - 9047330

04.11.2015
Протокол от работата на Комисията 18.11.2015
Договор 20.11.2015

 

Вие сте тук:Home