Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 7

Дата на създаване на страницата 19.06.2015 г.

Предмет: „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България, чрез интервю лице в лице, с използване на компютърна версия на въпросник СИДИ (Съставно Интернационално Диагностично Интервю)“,  по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 19.06.2015
Обявление 19.06.2015
Документация за участие 19.06.2015
Образци на документи 19.06.2015
Линк към процедурата в РОП 19.06.2015
Отговор № 1 на запитване 30.06.2015
Отговор № 2 на запитване 03.07.2015
Отговор № 3 на запитване 06.07.2015
Протокол № 1 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията 03.08.2015

Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“

12.08.2015
Протокол № 2 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията 07.09.2015
Протокол № 3 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията 07.09.2015
Протокол № 4 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията 07.09.2015
Решение за избор на изпълнител 07.09.2015
Договор 22.10.2015
Информация за сключен договор 23.10.2015
Информация за върнати гаранции за участие 26.10.2015
Допълнително споразумение 05.04.2016
Допълнително споразумение 07.10.2016
Допълнително споразумение 01.12.2016
Обявление за приключване на договор 09.05.2017

 

Вие сте тук:Home