УЧАСТИЕ НА НЦОЗА

На 24 и 25 април, в София се проведе научно-практическа конференция „Новини от лечебното изкуство“. Организацията на конференцията е на  Сдружение „Колегиум частна психиатрия“, СУ „Климент Охридски“ и Софийско психиатрично общество. Д-р Захари Зарков - ръководител на сектор „Психично здраве в  Националния център по обществено здраве и анализи, представи пред участниците в конференцията проект „Подобрени услуги за психично здраве“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм и механизъм на Европейското иконочическо пространство. Екип на НЦОЗА работи по проекта от месец  декември 2014 г. Предвидено е той да приключи през 2016 г.

Една от основните цели е провеждане на ново проучване (EPIBUL) за динамиката на разпространението на психическите разстройства и обучение на личните лекари за ранно разпознаване на депресия, тревожност и за превенция на самоубийствата. Участниците в коференцията  получиха информация как като специалисти в сферата могат да участват в проекта. Проект  “Съвместно действие за психично здраве и благоденствие" и работата по него представи д-р Владимир Наков от сектор „Психично здраве“ в НЦОЗА. Основна цел на проекта е да разработи препоръки за действия на равнище ЕС и в държавите – членки, които биха могли да доведат до по-ефективното прилагане на психично-здравни системи и услуги. Работната група на проекта препоръчва на държавите от ЕС да разработят и прилагат политики и услуги за предоляване на съществуващите недостатъци и пропуски в европейските системи за психично-здравни услуги, за насърчаване на социални услуги в общността и социално включване на хората с хронични психични разстройства.  На конференцията бяха коментирани  проблеми като маскираните депресии и други гранични психични разстройства, психосоматични заболявания, психоимунология, лечение с дългодействащи медикаменти: инжекционни и перорални, мотивиране за лечение и др. Част от участниците поставиха въпроси, свързани с липсата на достатъчно активна политика за реформа в психичната помощ, липсата на средства, проблемът с обучението на клиничните психолози.

Презентацията на д-р Владимир Наков можете да видите тук.

Вие сте тук:Home Актуално Архив новини Архив - новини 2015 Конференция „Новини от лечебното изкуство“