Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 5

Дата на създаване на страницата 03.04.2015 г.

Предмет: „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА, ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление 03.04.2015
Решение 03.04.2015
Документация за участие 03.04.2015
Образци на документи 03.04.2015
Линк към процедурата в РОП 03.04.2015
Разяснение 1 09.04.2015

Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“

13.05.2015
Протокол 1 11.05.2015
Протокол 2 18.05.2015
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 27.05.2015
Договор 25.06.2015
Информация за сключен договор 26.06.2015

Гаранции за участие и изпълнение

На основание чл.59, ал.5, точка 2 и ал.6 от ЗОП, по настоящата обществена поръчка  Възложителят не е изискал гаранции за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на договора с класирания на първо място участник.

26.06.2015
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.12.2017

 

Вие сте тук:Home