29-30.01.2015г.

Националният център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Националния офис за България на Световната здравна организация, проведе конференция и кръгла маса на тема „Развитие на електронни здравни услуги за психично здраве в България: основи, перспективи, възможности и предизвикателства“. В поздравителен адрес министърът на здравеопазването д-р Петър Москов заяви, че „прилагането на високотехнологични решения е част от иновативните подходи в областта на здравеопазването, които способстват за повишаване качеството на здравните грижи и ефективността на здравната система като цяло. В момента България е в процес на изграждане на модерна здравно-информационна система, имаща за цел ориентиране на модела за предоставяне на здравни услуги изцяло към потребителя – пациент“. Директорът на Националния център по обществено здраве и анализи доц. Христо Хинков каза, че един от най-често задаваните въпроси към него е за регистъра на психично болните в България.

По думите му, създаването на такъв регистър е възпрепятстван от приетия още през 2009 г. чл. 147 а в Закона за здравето. Според доц. Хинков, проблемът с опасните психично болни няма да се реши със създаването на регистър, а с добра организация на психичното здравеопазване. У нас психичните разстройства са най-честата причина за загуба на работоспособност, съобщи доц. Михаил Околийски -  управляващ Офиса на СЗО за България. Над 50 процента от случаите на психични разстройства не получават никаква форма на лечение. Според съветника на Световната здравна организация по психично здраве за Европа Мат Мюен България може да ползва позитивния опит на по-напреднали страни, за да въведе нови и модерни услуги за психично болни.Мисля, че вашият приоритет трябва да бъде създаването на нов модел на психична грижа, който предлага интергирарни услуги и центрове за психично здраве в общността, болници, но и други услуги чрез електронно здравеопазване“, каза Мат Мюен. Проф. Петко Салчев-директор на дирекция „Класификационни системи“ посочи, че е необходима нормативна регламентация за електронното здравеопазване в България. Според него трябва да се създаде национален електронен здравен портал. В момента в България има налични болнични информационни системи; софтуерни продукти за изпълнителите на извънболнична помощ; малки бази данни в НЗОК; база данни в НЦОЗА и в различни центрове и агенции, но няма единна система, която да обединява и да прави въъзможната комуникация между тях. Д-р Захари Зарков – и.д. началник сектор „Психично здраве“ в НЦОЗА представи проекта „Подобрени услуги за психично здраве“ по Програма БГ 07„Инициативи за обществено здраве“. Една от целите на проекта е  изработване на уебпортал за онлайн (дистанционно) обучение и провеждане на двуетапно обучение (онлайн и семинари) на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия.В България вече функционират различни онлайн приложения за консултация. Опитът си в тази област споделиха от Фондация „Асоциация Анимус“ , които подържат телефонни линии за хора, пострадали от насилие и телефонни линии за деца.  Д-р Донка Петрова от Асоциация „Анимус”  съобщи, че се увеличава  броят на търсещите консултации. „Това е ясно  доказателство за полезността на този вид услуги, които имат съществено значение за ограничаване на рисковото поведение и възпроизвеждането на насилие, за суицидопревенцията и за опазването на психичното здраве в по-широк смисъл“ допълни още д-р Петрова. В дискусията взеха участие психично – здравни експерти от държавни институции и неправителствени организации.

Снимки от събитието

Вие сте тук:Home Актуално Архив новини Архив - новини 2015 РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ