Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 8

Дата на създаване на страницата 28.11.2014г.

Предмет: Изработка и доставка на печатни материали, за нуждите на НЦОЗА

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
28.11.2014
28.11.2014
Проект на договор- Приложение 2 28.11.2014
Образци на документи:  
Оферта– Образец № 1 28.11.2014
Протокол 11.12.2014
Договор  

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 28.11.2014 г.

Вие сте тук:Home