Агенция "Фокус", 24.11.2014г.

Категориите стресори и условията, свързани с опасност за възникване на прекомерен стрес на работното място, могат да бъдат най-различни. Това каза за Агенция „Фокус” д-р Захари Зарков, главен експерт в Сектор „Психично здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи. Една от причините може да бъде организационната култура и функция на работното място, което включва лоша комуникация или липса на възможност за гласно изразяване на проблеми и оплаквания, присъствие на практика на „порицание/критикуване” и неясни организационни задачи, обясни д-р Зарков. По думите му друго условие са проблемите в организацията – неяснота на ролите и изискванията, неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място, конфликт на ролите в организацията, отговорност за хора, непълноценност на ролята – като например много отговорности, но ограничена оторизация, власт или капацитет за вземане на решения и възлагане на задачи.

Застой и несигурност на кариерата, недооценяване или свръхоценяване, лошо заплащане и ниска социална значимост на работата също влияят негативно върху психическото здраве на работното място, обясни той. „Други две категории са свързани със свободата на вземане на решение или контрол и междуличностните отношения на работното място. Когато имаме слабо участие във вземане на решения, ограничена свобода за вземане на решения, организиране на работата и общо на личната инициатива, липса на възможност за личен контрол по пътя на съучастие, липса на контрол, признание на приноса за крайния продукт на труда и възнаграждение за добро изпълнение на трудовите задачи, както и свръхконтрол, е друга предпоставка за възникване на прекомерен стрес”, каза още д-р Зарков. Той допълни, че социалната и физическата изолация, лоши взаимоотношения с началниците и с другите работещи, както и несгоди поради предразсъдъци на възрастова, полова, расова, етническа или религиозна основа, са подкатегориите, които се отнасят за междуличностните отношения на работното място.
Трудно е и когато трябва да съгласуваме „дом – работа”. Дисбалансът между изискванията на работата и тези на живота извън работното място, конфликтни изисквания в работата и в дома и лоша подкрепа в дома също са фактори, които ни стресират, а проблемите с надеждността, наличността, съответствието и поддръжката или екипировката и съоръженията в работа, както и неприятната или опасна физическа работна среда са други условия за неудовлетвореност от работата. Според д-р Зарков, досадната, повтаряща се, фрагментирана или безсмислена работа, липсата на възможност за ефективно използване на личните таланти и умения, както и на възможност за повишаване на квалификацията са друга причина за възникването на стрес. Последните две категории са работното натоварване и работният график.
 

Вие сте тук:Home В медиите В медиите - архив Архив - медии - 2014-2011 Д-р Захари Зарков: Условията, свързани с опасност за възникване на прекомерен стрес на работното място, могат да бъдат най-различни