Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 6

Дата на създаване на страницата 24.11.2014г.

Предмет: Периодични доставки, след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на НЦОЗА

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
24.11.2014
24.11.2014
За обособена позиция No1 24.11.2014
За обособена позиция No2 24.11.2014
За обособена позиция No3 24.11.2014
24.11.2014
Оферта по чл. 101в от ЗОП- Образец 2
24.11.2014
Протокол 11.12.2014

Договори

Договор 1 - справка за извършени плащания

 

Договор 2 - справка за извършени плащания

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 24.11.2014 г.

 

Вие сте тук:Home