Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 5

Дата на създаване на страницата 12.11.2014г.

Предмет: Периодични доставки след заявки на възложителя на химикали, реактиви, ССМ, СМ, китове и др. за лабораторната дейност на  НЦОЗА, разпределени в 39 самостоятелно обособени позиции.

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
12.11.2014
12.11.2014
Обособени позиции към поръчката-Приложение 2 12.11.2014
12.11.2014
Списък на документите- Образец 1 12.11.2014
Оферта по чл. 101в от ЗОП- Образец 2
12.11.2014
Протокол 11.12.2014

Договори

Договор по позиция № 35 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиция № 7 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 31 и 34 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиция № 37 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 31 и 32 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 8,9,19,26 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 33,36,38 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 1,3,4,6,11,12,13,17,20,27,28,29 - Справка за  извършени плащания

Договор по позиции № 2 - Справка за  извършени плащания

Договор № 5, 15 - Справка за  извършени плащания

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 12.11.2014 г.

 

Вие сте тук:Home