ЗАТВОРЕНА

Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 4

Дата на създаване на страницата 6.11.2014г.

Предмет: Национално представително социологическо проучване свързано с употребата на алкохол сред общото население на България на възраст от 18 до 64 г.“  Проучването е част от „Съвместно действие за намаляване вредите от алкохола”, Работен план 4 (РП4) „Засилване на мониторинга на различията в навиците за употреба на алкохол и вредите, свързани с алкохола сред страните членки в ЕС”, и е съфинансирано от Европейската комисия.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Списък на документите- Образец 1 6.11.2014
Оферта по чл. 101в от ЗОП- Образец 3
6.11.2014
Списък договори за сходни услуги- Образец 2 6.11.2014
Протокол 24.11.2014
Договор 03.12.2014

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 6.11.2014 г.

 

Вие сте тук:Home