Съгласно & 6 от Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.).

            Кодираща система на медицинските процедури (КСМП), версия 2018 година в                         WORD и ЕXCEL формат

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2018 г.

Табуларен лист на медицинските процедури-версия 2017 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2017 г.

Табуларен лист на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Табуларен лист на медицинските процедури - българска ревизия в  WORD  и ЕXCEL формат - 2014 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури – българска ревизия

Трансферираща (мапираща) таблица- клинични пътеки по НРД

Подробна мапираща (трансферираща) таблица на всички кодове от МКБ9 КМ към АКМП (един към един код)

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система ar-drg“ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. - ДВ, бр. 102 от 2011 г. В сила от 1 февруари 2012 г., издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012 г.) Австралийският съюз е предоставил на Лицензополучателя неизключителен лиценз върху:
(а) употреба на лицензирания материал;
(б) копиране на лицензирания материал;
(в) писмен превод на лицензирания материал;
(г) разработване на лицензирания материал;
(д) доставка на лицензирания материал на трети страни, и
(е) предоставяне на под-лиценз на трети страни върху лицензирания материал.
Срок на лиценза – съгласно клауза 10.1 лицензът започва да тече от началната дата и е безсрочен.
В тази връзка всяко ползване, печатане, възпроизвеждане или промяна, както и включването им в софтуерни продукти, без изричното уведомяване и съгласие на лицензополучателя на публикуваните от НЦОЗА материали, както следва, е неправомерно.

Търсене в МКБ9 КМ / АКМП

НЦОЗА организира курс "КОДИРАНЕ НА ДИАГНОЗИ ПО МКБ-10 И КОДИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ В АКМП"

Във връзка с въвеждането на Адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицински процедури съгласно §5 от Наредбата за изменение и допълнение (ДВ, бр. 75 от 9.9.2014 г.) на Наредба № 42/8.12.2004 (ДВ, бр.111 от 2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.) за въвеждане на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, НЦОЗА организира курс "КОДИРАНЕ НА ДИАГНОЗИ ПО МКБ 10 И КОДИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ В АКМП".
През 2015 година в НЦОЗА се организира провеждане на базово обучение на служители на болнични лечебни заведения по кодиране на диагнози по МКБ-10 и кодиране на процедури в АКМП (Австралийска класификация на медицинските процедури) съгласно Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури в сферата на здравеопазването и утвърдена учебна програма. Време за обучение на една група – 2 (два) дни по 8 учебни часа.
Желаещите да участват в това обучение (служители от информационните звена от съответното лечебно заведение) трябва да попълнят заявка за участие в срок до 1 месец от датата на публикуването на страницата на НЦОЗА, след което ще се публикува график на курсовете със състава на отделните групи.
Желаещите да участват в това обучение трябва да разпечат за собствена сметка материалите необходими за обучението преди началото на всеки курс – Табуларен лист, Азбучен индекс и Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури.
Таксата за платено обучение е в размер на 15 лева на ден на участник и се внася в касата на НЦОЗА, ет. ІV, стая 19 или по банков път на банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД - клон “Батенберг”
IBAN: BG96UNCR96603119995319
BIC: UNCRBGSF
след потвърждаване участието на заявителите на заявките. При внасяне на сумата по банков път следва изрично да се посочат името на фирмата и имената на лицата за които се внася таксата.
Курсовете са безплатни за специалисти от МЗ, РЗИ, НЗОК и НСИ.
Желаещите да участват в курсовете, могат да ползват общежитие срещу заплащане при изрично посочване в заявката на заявилите и потвърждаване на заявката на телефона на общежитието най-късно 5 дни преди началото на курса.
За всички въпроси относно обучението се обръщайте към:
Анита Неева 02/917-40-76 или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ваня Лефтерова 02/917-40-49 или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вие сте тук:Home Класификатори Класификация на медицинските процедури (АКМП)