ЗАТВОРЕНА

Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 3

Дата на създаване на страницата 24.10.2014г.

Предмет: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата- публикувано в сайта на АОП на 24.10.2014- ID 9035136

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
Списък на документите- Образец 1 24.10.2014
Оферта по чл. 101в от ЗОП- Образец 2
24.10.2014
Списък на лицата- Образец 3 24.10.2014
Списък договори за сходни услуги- Образец 4 24.10.2014
Техническо предложение- Образец 5 24.10.2014
Протокол от заседанието на комисията 12.11.2014
Договор 20.11.2014

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 24.10.2014 г.

 

Вие сте тук:Home