Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 1

Предмет: Услуги по комплексно почистване – ежедневно и седмично на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 и допълнителни дейности по почистване, относими към предмета на поръчката.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Публична покана
05.08.2015
05.08.2015
05.08.2015
05.08.2015
ID на поканата в РОП- 9044572 05.08.2015
Протокол от работата на комисията 19.08.2015
Договор 03.09.2015

 

Вие сте тук:Home