Международна класификация на болестите
десета ревизия

търсене в МКБ10

* 1. въведете код на търсене или ключова дума
** 2. посочете зоната на търсене
*** 3. кликнете върху стрелката
Внимание: Кодът се състои от латинска буква и 2 цифри!


Резултати от търсенето на: "A00"


MKB10  клас
up  (A00-B99) I клас. Някои инфекциозни и паразитни болести
MKB10  група
up  (A00-A09) Чревни инфекции
MKB10  трицифрена рубрика
up  A00 Холера
MKB10  четирицифрена рубрика
up  A00.0 Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae
up  A00.1 Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар eltor
up  A00.9 Холера, неуточнена*****